Alertheid in het verkeer; presentaties van de themabijeenkomst van het Vervoerberaad Flevoland

19 december 2017 15:32 Flevoland maakt van nul ernstige verkeersslachtoffers een punt, maar de ongevalscijfers laten helaas een (landelijke) stijging zien.  Afleiding in het verkeer is één van de oorzaken. Het Vervoerberaad Flevoland wijdde daarom de themabijeenkomst die eerder deze maand werd gehouden, aan ‘alertheid in het verkeer’. 

Alertheid in het verkeer. De organisatie van de themabijeenkomst kreeg een compliment over deze titel van verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen, één van de sprekers op 7 december jl. “Zeg je tegen iemand dat hij niet aan roze olifanten mag denken, waar denkt hij dan aan? Juist, aan roze olifanten. Het woord ‘niet’ kent ons brein niet. De juiste ‘framing’ is belangrijk als je mensen wilt bewegen tot ander gedrag.”

Tertoolen hield zijn interessante betoog na een indrukwekkend persoonlijk verhaal van Michael Kulkens, een vader die zijn zoon Tommy Boy heeft verloren aan het verkeer. “Hij keek slechts één seconde niet op de weg, maar op zijn mobiele telefoon.” Kulkens gaf vorig jaar maar liefst 15.000 kinderen op scholen voorlichting over het gevaar van het gebruik van de smartphone in het verkeer. Hij introduceerde de term ‘smombie’, een samenvoeging van smartphone en zombie. “Zo kunnen kinderen elkaar makkelijk, met één term, aanspreken op ongewenst gedrag.”

Het filmpje dat Kulkens gebruikt in zijn gastlessen, wordt ook gebruikt door Mario Kramer en Brigitte Halberstadt die lessen ‘scherp in het verkeer’ geven aan basisschoolleerlingen. “Wij laten kinderen ervaren dat bellen en verkeer niet samengaan. Na het filmpje zeggen leerlingen: “Joh, dat je echt dood kan gaan door bellen.. ”! ”

Student Remy Rijniers presenteerde na de pauze de resultaten van zijn onderzoek naar gedragsbeïnvloeding van automobilisten op de N36. Het plaatsten van een tekst-car met ‘ogen op de weg is heel gewoon’, liet een significante verbetering zien: ruim 5% meer automobilisten hadden de week daarna de ogen op de weg in plaats van op de smartphone. Uiteraard is vervolgonderzoek nodig, maar deze resultaten zijn in ieder geval hoopgevend. 

Paul Bekkers van het handhavingsteam van Politie Midden Nederland legde de aanwezigen vervolgens uit dat de huidige wetgeving het nog noodzakelijk maakt dat er voor het bekeuren van telefoongebruik tijdens het rijden ‘gevaarszetting’ aangetoond moet worden door de politie. Bekeuren op kenteken kan nog niet. Hij hield een pleidooi om dat te veranderen, teneinde de pakkans aanzienlijk te kunnen vergroten. Betekent dit dat we ons ‘vrij’ kunnen wanen op de weg? Integendeel. Bekkers maakte ook duidelijk dat de politie flink bezig is met innovatie. Er worden zelfs campers ingezet om beter te kunnen surveilleren op telefoongebruik in vrachtwagens. Ook wordt geëxperimenteerd met camera’s in laserguns die detecteren of een bestuurder aan het bellen is. 

Myrthe Ronteltap van het ministerie van I&W sloot de lezingen af met een update over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Verkeersveiligheid is een nationale prioriteit. Het Strategisch Plan zet in op een risico gestuurde aanpak en op het leggen van nieuwe dwarsverbanden en relaties met andere beleidsvelden. “De gemakkelijke maatregelen zijn immers al genomen.” Wie mee wil praten: op 6 februari 2018 is er een plenaire sessie voor alle geïnteresseerden. Op de website www.verkeersveiligheid2030.nl is informatie hierover te vinden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.