De oogsttijd begint weer: pas op voor modder!

5 september 2013 18:18 De komende tijd rijdt in verband met het oogsten van aardappelen, suikerbieten en andere gewassen het landbouwverkeer af en aan. De eerste waarschuwingsborden voor modder op de weg zijn vandaag in Lelystad geplaatst.

Gemeente Lelystad heeft, in samenwerking met LTO Noord Oostelijk Flevoland, de landbouwers in de gelegenheid gesteld om waarschuwingsborden ten behoeve van modder op de weg aan te schaffen. Veel landbouwers hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Het eerste waarschuwingsbord is door wethouder Wout Jansen en de voorzitter van LTO Noord Oostelijk Flevoland Henk Noome uitgereikt aan de heer Nooren.

Waarschuwingsborden

Bij het oogsten komt modder van het land vaak op de openbare weg terecht. Dit zorgt vooral in combinatie met regen voor gladheid en slipgevaar, voornamelijk op de wegen van het buitengebied. De landbouwers zijn verplicht om de wegen schoon te maken en zij doen dit ook zoveel mogelijk. Toch blijft er altijd wel een bepaalde hoeveelheid achter. Daarom gaan alle boeren in Flevoland bij werkzaamheden weggebruikers tijdens de oogsttijd waarschuwen door hetzelfde waarschuwingsbord “slipgevaar Modder” neer te zetten.

Wethouder Wout Jansen: ”Modder op de weg kan heel plaatselijk zijn, zo is de weg schoon, zo is de weg spiegelglad. Met het plaatsen van de waarschuwingsborden worden weggebruikers geattendeerd op mogelijke gladheid door modder op de weg. Zij kunnen dan hun rijgedrag aanpassen. Zo zorgen we ervoor dat we met elkaar de oogsttijd verkeersveilig doorkomen.”

Voorzorgsmaatregelen

Ook weggebruikers kunnen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Als zij de waarschuwingsborden zien staan of signaleren dat er modder op de weg ligt, dan kunnen zij langzamer gaan rijden, niet plotseling remmen of gas geven en geen plotselinge of grote stuurbewegingen maken.

Laat ze voorgaan

Op smalle plattelandsweggetjes is het gebruikelijk om even voor elkaar opzij te gaan, zodat iedereen gemakkelijk en veilig zijn weg kan vervolgen. Echter juist in deze periode zijn de landbouwwagens zwaar beladen. Als ze in de berm raken is het gevaar groot dat ze er niet meer uitkomen of zelfs kantelen, daarom blijven ze op de verharde weg. Weggebruikers dienen er dus in deze periode rekening mee te houden dat zij minder de ruimte krijgen. Uit noodzaak. En het zou beter zijn als weggebruikers helemaal aan de kant gaan staan om deze zwaarbeladen wagens veilig te laten passeren.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.