Flevoland maakt van nul (fiets)slachtoffers een punt

31 oktober 2013 14:33

Van nul verkeersslachtoffers een punt maken, ook onder fietsers. De succesvolle themabijeenkomst van het Vervoerberaad gisteravond, maakte duidelijk dat daaraan proactief gewerkt moet en gaat worden in Flevoland. 


Het Vervoerberaad Flevoland heeft, in navolging van veel andere provincies, gekozen om ‘Maak van de nul een punt (MVD01.)’ als uitgangspunt te nemen in de doelstellingen. Met dit nieuws opende gedeputeerde Jaap Lodders de bijeenkomst. “We benaderen verkeersveiligheid vanuit een ander inzicht, minder eenzijdig en krampachtig gericht op het procentueel verlagen van ongevalscijfers. ‘Maak van de nul een punt’ daagt op een positieve manier uit om zelf aan verkeersveiligheid te werken, of je nu overheid, maatschappelijke organisatie of burger bent. We willen van een reactieve aanpak naar een proactieve.”


Charlotte Bax van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) haakte daarop in. Zij schetste de maatschappelijk bredere ontwikkeling van schuldcultuur via risicocultuur naar voorzorgcultuur. Van de nul een punt maken, vraagt dan ook om verkeersveiligheid op een andere manier te meten: niet reactief (aantal ongevallen), maar proactief veiligheidsindicatoren meten die de verkeersveiligheid sterk beïnvloeden, zoals snelheid, gordelgebruik en infrastructuur. 


Dat het echt nodig is om alert te blijven op verkeersveiligheid, maken de harde cijfers duidelijk. Nederland is van de eerste naar de zesde plaats gezakt in de wereldwijde ranglijst van verkeersveiligheid. Hoewel het aantal verkeersdoden in Nederland de laatste jaren is gedaald en het aantal ongevallen met motorvoertuigen stabiliseert, stijgt het aantal ernstige verkeersslachtoffers significant.  Met name het aantal fietsongevallen vraagt aandacht; minister Schultz heeft fietsveiligheid niet voor niets als prioriteit gesteld. Van fietsongevallen zijn vooral ouderen en kinderen het slachtoffer. Ongeveer 60 procent van de fietsongevallen onder ouderen betreft eenzijdige ongevallen.


Mario Kramer van de Fietsersbond afdeling Flevoland benadrukte dat van de nul een punt maken, geen specifieke meetbare doelstelling is van het reduceren van ongevalscijfers , maar een beweging onder het motto: wees realistisch, vraag het onmogelijke…Daarbij stelde hij dat wat fietsongevallen betreft niet alleen de overheid, maar vooral ook de fietser zelf aan zet is. “Die fietser moet een eigen bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de rijvaardigheid en zichtbaarheid in het verkeer. “


Aanwezig was ook burgemeester Aat de Jonge, één van de zeven door minister Schulz aangewezen fietsambassadeurs. “Er ligt een geweldige opgave. In 2012 zijn er tweehonderd fietsers overleden!  Er rijden 1 miljoen e-bikes rond in Nederland en er komen er steeds meer. Daarop moeten we ons prepareren als maatschappij. En daarin heeft iedereen een taak: onderwijs, fietsers, overheid, maatschappelijke organisaties, we moeten het samen doen.”


De daad werd direct bij het woord gevoegd. Onder leiding van Susan van Hees van het bureau Twynstra Gudde dat in opdracht van de minister de ‘Modelaanpak Veilig Fietsen’ voor gemeenten heeft ontwikkeld, gingen de aanwezigen in groepen uiteen om heel concreet aan te geven wat er kan gebeuren om de fietsveiligheid te verhogen. Het resultaat:

  1. Iedere nieuwe fiets dient een permanente, hufterproof verlichtig te hebben.
  2. Om eenzijdige fietsongevallen te voorkomen moet het aantal obstakels zoals paaltjes bij de fietspaden, beperkt worden c.q. goed zichtbaar en vergevingsgezind zijn.
  3. Voor de fietsbranche kan een e-bike label ontwikkeld en gepromoot moeten worden; een soort keurmerk waarmee fietshandelaren die zich onderscheiden met degelijk advies, maatwerk en service op het gebied van e-bikes voor ouderen, zich kunnen profileren.
  4. Er moet een verkeersveiligheidsvisie ontwikkeld worden voor landbouw- en fietsverkeer samen, met daarin een probleemanalyse en zowel infrastructurele als gedragsmaatregelen.
  5. Niet alleen jongeren, maar ook hun ouders dienen via een permanente campagne gewezen te worden op de gevaren van mobiele apparatuur op de fiets.


Jaap Lodders was blij met de aanbevelingen en zegde toe dat het Vervoerberaad Flevoland hiermee aan de slag gaat. Aat de Jonge benadrukte dat hij niet alleen fietsveiligheid promoot in zijn eigen werkgebied (“binnenkort ga ik de zes Flevolandse wethouders hiermee lastig vallen”), maar dat hij óók nadrukkelijk de geluiden uit Flevoland doorgeeft aan de minister. Hij deed de concrete belofte dat de vijf aanbevelingen vandaag op de kamer van de minister zullen liggen. Flevoland wacht het in spanning af...!

Download hier de presentatie van Charlotte Bax van de SWOV

Download hier de presentatie van Mario Kramer van de Fietsersbond

Download hier de presentatie van Susan van Hees van het bureau Twynstra Gudde  


 Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.