Het regent labels in de Noordoostpolder!

20 februari 2014 11:17 Maar liefst vier basisscholen in de Noordoostpolder hebben gisteren het Verkeersveiligheidslabel Flevoland ontvangen. Wethouder Andries Poppe reikte ze alle vier persoonlijk uit.

CBS Op de Wieken, ODS Minderhoudschool en KBS Mariaschool uit Tollebeek evenals de Titus Brandsmaschool uit Nagele maakten er terecht een feestje van. De ontvangst van het Verkeersveiligheidslabel is immers iets om trots op te zijn. Het betekent dat een school aantoonbaar de verkeerseducatie op orde heeft en dat de verkeersveiligheid rondom de school goed is geregeld.

Bij de scholen in Tollebeek was vooral het halen en brengen van leerlingen een probleem. Door toename van het aantal leerlingen bij CBS Op de Wieken was er onvoldoende parkeergelegenheid. Hier zijn inmiddels maatregelen voor getroffen. De school heeft in haar jaarprogramma een verkeersproject opgenomen en wil dit herhalen.

ODS Minderhoud heeft een verkeersmethode en voert diverse projecten uit. De omgeving van de school is veiliger gemaakt en de school kan gebruik maken van de extra aangelegde parkeerplaatsen bij Op de Wieken. Leerkrachten dragen ook hun steentje bij door hun auto verderop te parkeren.

Ook bij KBS Mariaschool is de omgeving van de school veiliger gemaakt en zijn maatregelen genomen om het foutparkeren tegen te gaan. Leerkrachten parkeren hier ook verder van de school.

SWS Titus Brandsma is een fusieschool met de Ringloop (die al eerder het verkeersveiligheidslabel in ontvangst mocht nemen). Door de fusie ontstond er een extra druk op de parkeerplaatsen voor de school. Inmiddels is dit probleem aangepakt doordat leerkrachten hun auto verderop parkeren en door ouders aan te spreken op hun parkeergedrag. De school start in het voorjaar een verkeersproject en heeft het schoolpleinpakket van VVN in gebruik genomen. Bovendien is een hekje geplaatst, zodat leerlingen niet zomaar de weg op kunnen rijden.

Het Verkeersveiligheidslabel Flevoland is het kwaliteitskeurmerk voor verkeerseducatie in het Flevolandse basisonderwijs.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.