Inspirerende bijeenkomst Vervoerberaad

31 januari 2013 15:13 De jaarlijkse themabijeenkomst van het Vervoerberaad Flevoland was een succes. Het thema ‘maak van de 0 een punt’ (MVD01.) krijgt ook in Flevoland steeds meer navolging.

“Stel dat u nu zou horen dat er Boeings zouden gaan vliegen vanaf Lelystad Airport. En stel dat er gezegd zou worden: het is veilig, hooguit storten er elke zoveel jaar één of twee neer op Lelystad. Zouden we dat dan accepteren? Nee, natuurlijk niet! Maar waarom accepteren we dan wel de jaarlijkse dodelijke en ernstig gewonde slachtoffers in het wegverkeer?”

Zo opende verkeerspsycholoog Cees Wildervanck de jaarlijkse themabijeenkomst van het Vervoerberaad Flevoland die 30 januari in het Provinciehuis in Lelystad werd gehouden . Als dagvoorzitter praatte hij de inspirerende presentaties aan elkaar van Hans Vergeer (hoofd ROV Zuid-Holland), Trees Swaans (Provincie Brabant), Letty Aarts (SWOV) en Marika Hoedemaeker (TNO).

Niet meer streven naar een daling of beheersing van het aantal verkeersslachtoffers, maar handelen vanuit de ambitie om helemáál geen verkeersslachtoffers meer te betreuren. Dat is de kern van MVD01. De beweging is in Zweden begonnen en vindt nu al navolging in diverse landen binnen en buiten Europa. In Nederland werken al meerdere provincies vanuit deze ambitie. Omdat in ongeveer negentig procent van de ongevallen menselijk falen vooral de oorzaak is, draait het om gedragsbeïnvloeding. Hans Vergeer maakte dan ook duidelijk dat MVD01. geen toestand is, maar een beweging die erop is gericht steeds meer mensen betrokken te laten zijn bij verkeersveiligheid in hun eigen omgeving. Trees Swaans gaf inspirerende voorbeelden uit Brabant, waar op de website www.nulverkeersdodenbrabant.nl al vijftig verkeersveiligheidsacties zijn aangemeld.

Letty Aarts nam de aanwezigen vervolgens mee in de vraag hoe je de MVD01.-ambitie kunt vormgeven. Haar boodschap: houd vast wat al goed gaat en stel vast welke risico’s je wilt minimaliseren. Neem daarbij de kenmerken van het eigen verkeerssysteem als uitgangspunt, realiseer je ook de invloed van de factor ‘blootstelling’ en ga aan de slag aan de hand van kwaliteitsindicatoren.

Marika Hoedemaeker ging daarna in op gedragseffecten. Conclusie: het bestuderen van ongevallen alleen, is niet voldoende. Ook gedragsstudies leveren belangrijke informatie op. Daarbij ging ze in specifiek in op de meetbaarheid van ‘de werklast’ van een bestuurder (dat is de optelsom van primaire en secundaire taakbelasting, verkeersintensiteit, bestuurderskenmerken en de bestuurderstoestand). Hoe hoger de werklast, hoe groter de ongevalsrisico’s. Voor haar presentatie klik hier.

De vraag die wethouder Paul Gach uit Dronten in zijn welkomstwoord stelde: wat kunt u bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitie van 0 ernstige verkeersslachtoffers in het verkeer, resulteerde aan het einde van de bijeenkomst in voornemens van aanwezigen als: ‘ik ga voortaan mijn kinderen lopend naar school brengen, ook als het regent’ en ‘ik neem de telefoon niet meer op als mijn baas mij ’s avonds vanuit de auto belt’.

En hoewel bleek dat er nog geen Flevoland-breed opgesteld ‘magistraal plan’ is om aan de ambitie van nul verkeersslachtoffers te werken, gaven wethouder Poppe uit de Noordoostpolder en wethouder Gach uit Dronten aan dat zij al inzetten op gedragsbeïnvloeding. Zij richten zich met name op basisschoolleerlingen, leerlingen uit het voortgezet onderwijs en ouderen.

Gedeputeerde Lodders vertelde dat Provincie Flevoland fysieke maatregelen in de infrastructuur neemt om ongevallen te voorkomen, zowel bij de aanleg van nieuwe wegen als bij reconstructies van bestaande wegen. Ook de BOB-campagnes kunnen rekenen op steun van de provincie.

Van de nul een punt maken, vraagt overigens niet alleen om overheidsbeleid. Het draait om een visie, een ambitie, een bepaalde mindset en om concreet handelen. Van elke verkeersdeelnemer. Iedereen kan bijdragen en dat is nog ‘fun’ ook! MVD01. is uitdagend. De avond werd dan ook afgesloten met de oproep aan alle aanwezigen om minimaal twintig mensen te vertellen over MVD01. Alleen zo kan een vliegwieleffect ontstaan!Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.