Kinderen Laetare boffen: verkeersweek èn een verkeersveiligheidslabel!

29 augustus 2014 17:00 De ontvangst van het Verkeersveiligheidslabel Flevoland door de Lelystadse basisschool Laetare was een waardevolle afsluiting van een schoolweek die grotendeels in het teken stond van verkeer. Enthousiasme alom!

Basisschool Laetare in Lelystad had vorige week vrijdag 22 augustus een wel heel bijzondere weekafsluiting: de school ontving het Verkeersveiligheidslabel Flevoland uit de handen van wethouder Ed Rentenaar en de hoeven van Zebra ‘Seef’. Als blijvend aandenken ontvingen alle kinderen ook een reflecterende sleutelhanger. 

Leuk en uitdagend

“Het was een feest”, blikt verkeersouder Janet van Deenen terug. “We zijn blij met het label, omdat het aantoont dat we de verkeersveiligheid van onze leerlingen belangrijk vinden. Om het label te behalen hebben we gewerkt aan gerichtere verkeerslessen en aan het bewust omgaan met de verkeerssituaties in de schoolomgeving. Verder hebben we met een enthousiast groepje ouders en een leerkracht een verkeersweek georganiseerd. Dat was erg leuk en uitdagend.”

Wijkagent, vrachtwagen en fietsbehendigheid

Wat hield de verkeersweek in? Op maandag, dinsdag en woensdag werkt er in de klas aandacht besteed aan verkeer, werd er een verkeerslied ingestudeerd en ontwierpen alle groepen een verkeersbord. Uit die ontwerpen is één verkeersbord gekozen dat de gemeente ook echt gaat maken en te zijner tijd op het schoolplein zal plaatsen.
De donderdag was een praktische verkeersdag. Voor de onderbouw kwam de wijkagent op bezoek en was er een kist met verkeersmaterialen (beschikbaar gesteld door de IJsselgroep). De middenbouw ging snelheidsmetingen uitvoeren en leerde over de dode hoek met een echte vrachtwagen op het schoolplein. Voor de bovenbouw was er bij sportcentrum De Koploper een fietsbehendigheidsparcours gehuurd.
Op vrijdag tenslotte, stond de weekafsluiting via de labeluitreiking in het teken van verkeer.

Genoeg ideeën

Dat lijkt een hele organisatie…“De verkeerscommissie is een actief groepje”, aldus Janet van Deenen. Het ging heel soepel allemaal. En aan ideeën geen gebrek. Albert Oving van de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep (die de basisscholen in Lelystad begeleidt bij het behalen en houden van de labels) dacht mee. Ook de gemeente werkte met ons samen en we vonden ideeën op de site van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Volgend jaar doen we het dus weer. We willen echt bezig blijven met verkeer. Het is de moeite waard. En de kinderen vonden het heel leuk. Het was een echte belevenis.”  

Kwaliteitskeurmerk voor scholen

Het Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk. Het label laat zien dat verkeerseducatie op school serieus wordt genomen. Zo is verkeerseducatie opgenomen in het schoolwerkplan, wordt er theoretisch en praktisch verkeersonderwijs gegeven en zijn er verkeersprojecten op de school. Ook ouders zijn betrokken bij de verkeerseducatie.
Wethouder Ed Rentenaar: “Het is goed om te zien dat basisscholen aandacht besteden aan verkeer en aan de verkeersveiligheid rondom de eigen school. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn een grote risicogroep als het gaat om verkeersslachtoffers, omdat zij zonder nadenken of verdiept in een spel de straat oprennen. Het leren van de basisregels en hiermee oefenen in de praktijk is noodzakelijk voor de veiligheid. Het label is een erkenning voor de inspanningen die basisschool Laetare en de verkeersouders hebben verricht om de verkeersveiligheid op school en in de schoolomgeving te vergroten”. 

Meer informatie over het Verkeersveiligheidslabel Flevoland is te vinden op www.vvlflevoland.nl.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.