“Dat het verkeer slachtoffers maakt, is niet langer vanzelfsprekend”

12 december 2013 11:08 Van de nul een punt maken! Dat is wat we veel gaan horen èn vooral doen de komende jaren in Flevoland. Het Vervoerberaad Flevoland gaat dit namelijk als uitgangspunt nemen in het verkeersveiligheidsbeleid. Gedeputeerde Jaap Lodders vertelt wat dit betekent.

Lodders: “We vinden het niet langer vanzelfsprekend dat het verkeer slachtoffers maakt. We zijn dus niet tevreden met een daling of beheersing van het aantal (ernstige) verkeersslachtoffers, maar we zijn pas tevreden als er helemaal geen ernstige verkeersslachtoffers meer zijn. Dat is eigenlijk wat het betekent als we zeggen dat we van de nul (verkeersslachtoffers) een punt maken. De beweging is in Zweden begonnen en vindt navolging in diverse landen binnen en buiten Europa. In Nederland werken al meerdere provincies vanuit deze ambitie.”

Voorkomen van ongevallen
“Verkeerspsycholoog Cees Wildervanck vroeg zich tijdens een bijeenkomst afgelopen januari af waarom de maatschappij de slachtoffers in het wegverkeer eigenlijk als een gegeven ziet , terwijl we tegelijkertijd nooit bij voorbaat zouden accepteren dat er elk jaar een vliegtuig zou neerstorten. Hij heeft gelijk, het begint met een mentaliteit en ambitie. Het kan ook anders. Er is tegenwoordig heel veel kennis beschikbaar uit wetenschappelijk onderzoek. In plaats van eerst ongevallen af te wachten en daarvan te leren, kunnen we het beleid steeds meer richten op het voorkomen van ongevallen,” aldus de gedeputeerde.

Beinvloeden van gedrag
Lodders geeft voorbeelden. “Het is steeds beter mogelijk om te voorspellen waar er ongevallen zullen kunnen gebeuren en waarom. Met die kennis kun je vooraf maatregelen nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om infrastructuur, maar ook om technische aanpassingen in auto’s en van fietsen, en denk ook aan gordelgebruik, verlichting, snelheid en dergelijke. Eigenlijk draait verkeersveiligheidsbeleid vooral om het beïnvloeden van gedrag. In ongeveer negentig procent van de ongevallen is menselijk falen immers de oorzaak. Omdat er steeds meer bekend wordt over dat gedrag, kunnen we het steeds beter vooraf ‘sturen’ in plaats van achteraf. Met de rotondes doen we dat bijvoorbeeld al: daardoor nemen automobilisten hun snelheid terug op gevaarlijke kruispunten.”

Uitdaging voor iedereen
Van de nul een punt maken. Het mooie daarvan vindt Lodders dat het een positieve ambitie behelst , die niet alleen de overheid aanspreekt. “Het daagt iedereen uit om op een positieve manier zelf aan verkeersveiligheid te werken. Ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen ermee aan de slag. Vraag medewerkers niet meer te bellen in de auto. Draag de BOB-campagne uit in jouw (sport)club. En zorg dat jij en jouw kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. We willen allemaal dat het gezin ’s avonds weer compleet aan tafel aanschuift. Dan moeten we daar ook allemaal zèlf aan werken.”Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.