LTO: “Goede verkaveling draagt bij aan verkeersveiligheid in Flevoland”

27 september 2014 14:30 Minder voertuigbewegingen van landbouwverkeer op de buiten- en binnenwegen draagt bij aan de verkeersveiligheid. Dit kan bereikt worden door te zorgen dat agrariërs zoveel mogelijk van hun land bij het bedrijf hebben liggen, waardoor trekkers de weg niet meer op hoeven. Dat stelt LTO Noord.
 
LTO Noord en het Kadaster boden gisteren, vrijdag 26 september, een verzameling kwaliteitskaarten van de verkaveling in Flevoland aan gedeputeerde Bert Gijsberts aan. De kaarten geven aan hoe het staat met de kwaliteit van de verkaveling in de provincie Flevoland.
“De  continue ontwikkeling van de agrarische sector, de schaalgroei  in combinatie met ruimtevraag voor woningbouw, bedrijventerreinen, recreatie en natuur en landschapsontwikkeling, heeft tot gevolg gehad dat de oorspronkelijke goede agrarische structuur in de Noordoostpolder en de Flevopolders thans onder druk staat”, stelt Arnold Michielsen van LTO.
Vanuit deze achtergrond deden LTO Noord, het Kadaster en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) samen een onderzoek naar  de kwaliteit van de verkaveling in de provincie Flevoland.

Benadrukt wordt dat een goede verkaveling niet alleen goed is voor het bedrijfseconomisch belang van agrariërs, maar ook bijdraagt aan de vergroting van de verkeersveiligheid en een verlaging van de kosten voor het wegenonderhoud.
“Een goede landbouwstructuur zorgt voor minder landbouwvoertuigen over de openbare wegen. Dat betekent minder vertraging voor het overige verkeer, minder modder op de weg en minder kapot gereden bermen”, aldus Arnold Michielsen van LTO. “Het draagt dus bij aan vergroting van de verkeersveiligheid en bovendien zullen de kosten voor het wegenonderhoud lager zijn.”
 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.