Provincie start Actiegroep Verkeersveiligheid Ouderen Flevoland (AVOF)

25 november 2015 15:52 Het komende jaar gaat de provincie Flevoland extra aandacht besteden aan verbetering van de verkeersveiligheid van ouderen. Er wordt tijdelijk een Actiegroep Verkeersveiligheid Ouderen Flevoland (AVOF) geformeerd die concrete acties wil bedenken en stimuleren. Dit zei gedeputeerde Jaap Lodders toe tijdens de themabijeenkomst van het Vervoerberaad Flevoland die donderdag 19 november werd gehouden.

Ouderen blijven gelukkig steeds langer vitaal en nemen tot op steeds hogere leeftijd deel aan het verkeer. Zij hebben echter ook een grotere kans op (overlijden door) een verkeersongeval dan andere verkeersdeelnemers. Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid van deze specifieke groep weggebruikers, mede omdat het aantal 65-plussers nog verder zal stijgen, van 17% in 2014 tot 26% rond 2040.

De themabijeenkomst trok veel toehoorders uit allerlei geledingen: van overheden tot belangenorganisaties, van politie tot rijschoolhouders. Na inspirerende betogen van onder meer de adjunct-directeur van de SWOV (stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en fietsambassadeur en burgemeester Aat de Jonge, werden er tijdens de forumdiscussie door de aanwezigen uiteenlopende ideeën aangedragen over hoe de verkeersveiligheid van ouderen verbeterd kan worden. Reden om een concreet gevolg te geven aan deze themabijeenkomst via een actiegroep.

Diverse aanwezigen meldden zich bij de bijeenkomst al spontaan aan om hieraan deel te nemen. Ook overige belangstellenden met ideeën over een veiliger verkeer voor en door ouderen, zijn welkom om mee te denken, praten én doen! Zij kunnen hiervoor terecht bij Karin Vels van de provincie Flevoland, via e-mail karin.vels@flevoland.nl .

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.