Scholen zijn weer begonnen in Flevoland

19 augustus 2015 21:21 De scholen zijn weer begonnen in Flevoland. Gisteren mochten kinderen van de basisscholen Koperwiek en Carrousel in Emmeloord aandacht vragen voor hun eigen verkeersveiligheid. Vandaag waren de kinderen van Het Drieluik in Almere de gelukkigen.

In Emmeloord zette wethouder Hans Wijnants de campagne kracht bij door het startsein te geven, waarna kinderen uit de bovenbouw onder begeleiding van twee agenten op de fiets een rondje door de buurt maakten en automobilisten aanspraken.
In Almere maakte wethouder Frits Huis zijn opwachting. Hij onthulde een sandwichbord met daarop een tekening van leerling Chris Boersma over de verkeerssituatie rondom de school (de school streeft naar een 30 km/uur zone rond de school vanwege de drukke situatie). Daarna hielp Huis mee met het uitdelen van ansichtkaarten aan buurtbewoners en passerende automobilisten. Op de kaarten staat voorop de uitgekozen tekening en achterop een opsomming van de afspraken bij school.

Onder de verkeersslachtoffers onder kinderen is een derde onderweg van of naar school. Na de zomervakantie ligt het aantal slachtoffers opvallend hoger dan in de rest van het jaar. Enerzijds omdat kinderen moeten omschakelen en na zes weken vakantie weer aan het verkeer deelnemen, anderzijds omdat automobilisten weer moeten wennen aan kinderen die op spitsmomenten deelnemen aan het verkeer.

Kinderen moeten veilig naar school kunnen. De campagne richt zich daarom op bewustwording van verkeersdeelnemers van kinderen in het verkeer en op bewustwording van kinderen van de gevaren in het verkeer en de invloed van hun gedrag op het overige verkeer.
Natuurlijk kunnen scholen en gemeenten ook hun steentje bijdragen door continu te werken aan de veiligheid van de schoolomgeving. Veilig verkeer doe en maak je samen! Juist rond basisscholen is sprake van een intensieve menging van verschillende soorten verkeer: voetgangers, fietsers, auto’s, kinderen en volwassenen krioelen door elkaar heen. Om dat in goede banen te leiden, zijn ongewone maatregelen nodig. De verkeerspiek is hevig maar kort: twee tot vier keer per dag een kwartier. Daarbuiten is er vaak niets aan de hand. Dat kan de vraag oproepen in hoeverre je de hele infrastructuur daarop moet aanpassen.

Vaak gelden er bij scholen speciale afspraken, bijvoorbeeld over plekken waar je juist wel of niet mag parkeren of een vaste rijroute rondom school om te voorkomen dat mensen zich vastrijden. De meeste ouders houden zich hier goed aan, anderen moeten hier regelmatig aan herinnerd worden. Daar komt bij dat omwonenden of passanten die geen verbintenis met de school hebben en daarom vaak niet van de afspraken op de hoogte zijn. Speciale aandacht middels een startmoment van een campagne, kan hierin een verandering brengen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.