Speciaal bord tegen fietsen op schoolpleinen in Lelystad

20 maart 2014 17:59 Uit gesprekken met diverse basisscholen over verkeersveiligheid in Lelystad kwam regelmatig naar voren dat het schoolplein als doorgaande fietsroute wordt gebruikt, zowel door leerlingen als ouders. De gemeente heeft nu een uniek verkeersbord ontworpen.

De gemeente Lelystad heeft de verkeersveiligheid op en rondom scholen hoog in het vaandel staan. Regelmatig worden gesprekken gevoerd met basisscholen hoe dit te verbeteren. Uit deze gesprekken kwam de problematiek van het fietsen op het schoolplein naar voren. De gemeente Lelystad wilde niet met officiële borden een schoolplein volhangen en is met het verzoek van de basisscholen aan de slag gegaan. Er is een bord ontworpen om leerlingen en overige fietsers duidelijk te maken dat er niet gefietst mag worden op het schoolplein. Op het bord staan “speelse” pictogrammen waardoor duidelijk wordt dat er niet gefietst mag worden, maar wel gelopen mag worden met de fiets aan de hand.

Het eerste bord is vorige week bij de Dokter Herman Bekiusschool geplaatst en onthuld door wethouder Wout Jansen en een aantal schoolkinderen.

“Wederom kan ik met trots melden dat er in Lelystad een uniek verkeersbord wordt gebruikt om de verkeersveiligheid op en rondom scholen te verbeteren. De pictogrammen zijn speciaal ontworpen en geven door middel van speelse cartoons aan dat fietsen op het schoolplein niet is toegestaan. Lopen met de fiets aan de hand uiteraard wel. En dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Ouders hebben hierin een voorbeeldfunctie. Met het plaatsen van het bord wordt iedereen er constant aan herinnerd dat fietsen op het schoolplein niet veilig is en dat is precies de bedoeling”, aldus wethouder Wout Jansen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.