Uitgebreide impressie Themabijeenkomst Vervoerberaad

1 december 2015 17:04 De verkeersveiligheid van senioren in het verkeer stond centraal bij de themabijeenkomst die het Vervoerberaad Flevoland 19 november hield in Lelystad. Waarom eigenlijk? En hoe verbeteren we die verkeersveiligheid? Laat u informeren en inspireren door de presentaties, filmpjes en foto’s!

Gedeputeerde Jaap Lodders heette de aanwezigen welkom. Hij vertelde dat het Vervoerbereid unaniem voor het thema ‘ouderen in het verkeer’ had gekozen. Dat ouderen langer mobiel zijn dan vroeger is belangrijk voor hun maatschappelijk welzijn. Tegelijkertijd zijn de ongevalscijfers echter alarmerend. “Hoe zorgen we dat senioren veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen en hoe maken we het verkeer veiliger”, formuleerde Lodders de beleidsvragen op dit gebied.
Hij vertelde dat hij zich goed kan voorstellen dat ouderen zich in het verkeer wel eens onveilig voelen. Hij had het zelf namelijk ervaren door zich in een simulatiepak te bewegen in het Almeerse verkeer; een eye-opener voor hem én voor alle aanwezigen die zijn ervaringen in een filmpje terugzagen!

Karin Vels, beleidsadviseur bij de provincie Flevoland, memoreerde vervolgens de honderden verkeersdoden die er ook het afgelopen jaar weer waren te betreuren in Nederland. In het bijzonder werd Marcel Jansen herdacht. Hij was verkeerscoördinator bij de gemeente Noordoostpolder en is in september j.l. op slechts 39-jarige leeftijd door een verkeersongeval om het leven gekomen. Enkele weken daarvoor had Karin een gesprek met hem gehad over het thema ‘Maak van de 0 (verkeersslachtoffers) een punt’. Hoe belangrijk het is om ambitieus te blijven streven naar het minimaliseren van het aantal verkeersslachtoffers, maakte zij duidelijk door een filmpje te laten zien dat velen een brok in de keel opleverde.

Rob Eenink, adjunct-directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), informeerde de aanwezigen daarna over de feiten en cijfers rond de verkeersveiligheid van senioren. Eén van zijn conclusies: verkeersmaatregelen die zijn gericht op ouderen zijn vaak ook gunstig voor de verkeersveiligheid van andere verkeersdeelnemers!
Zijn presentatie vindt u hier. Ook op de website van het SWOV staat een artikel naar aanleiding van de Flevolandse themabijeenkomst. 

Hoe bereik je de sterk groeiende groep senioren dan vervolgens effectief? Arjan in ’t Veld van Bureauvijftig gaf tips. Een belangrijke: segmenteer op basis van levensmomenten, zoals het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het krijgen van kleinkinderen.

Na de pauze, waarin volop werd genetwerkt door de talrijke aanwezigen en ook de informatiemarkt goed werd bezocht, werd de jaarlijkse Verkeersveiligheidsprijs Flevoland uitgereikt door gedeputeerde Jaap Lodders. Dit jaar viel Dorpsbelangen Biddinghuizen, samen met alle vrijwilligers die hadden gewerkt aan het Verkeersplein in Biddinghuizen de eer te beurt de prijs in ontvangst te nemen.

Burgemeester en fietsambassadeur Aat de Jonge introduceerde het onderwerp van de laatste presentatie, het pilotproject ‘Zolang ik fiets’, met de opmerking dat er nog wat “te knokken valt, omdat er nog een wereld is te winnen op het gebied van fietsveiligheid”. Hij constateerde verheugd dat de Flevolandse gemeenten fietsveiligheid inmiddels al wel in hun coalitieakkoorden hebben opgenomen.
Sociaal psychologe Maaike Adriaens van het bureau Ideate presenteerde vervolgens de eerste resultaten van het pilotproject (uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Dronten en Amersfoort en het ministerie van Infrastructuur en Milieu). Daarbij was de vraag: wat kan de oudere fietser zelf doen om veiliger te fietsen? Ideate ontwikkelde daarvoor een ‘toolbox vol passende interventies’ die ingezet kunnen worden ‘in de bestaande sociale context’ en formuleerde succesfactoren. De aanwezigen werden nadrukkelijk opgeroepen om een rol te spelen om dit project op te schalen van een door de overheid gefinancierde proef tot een wijdverbreide werkwijze die op eigen kracht draait.

De levendige forumdiscussie waarmee de avond werd afgesloten, bleef niet bij praten alleen. Mede dankzij de resultaatgerichte gespreksbegeleiding van dagvoorzitter Floris Alberse werden er concrete ideeën geopperd hoe de verkeersveiligheid van senioren in Flevoland verbeterd kan worden. Gedeputeerde Jaap Lodders zei desgevraagd toe dat de provincie via een (tijdelijke) Actiegroep Verkeersveiligheid Ouderen Flevoland (AVOF) het komende jaar concrete maatregelen wil (helpen) bedenken en stimuleren. Mensen die willen meedenken en –doen kunnen hiervoor terecht bij Karin Vels van de provincie Flevoland, via e-mail.
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.