Verkeersveiligheid Lelystadse Zuiderzeelaan verbeterd dankzij leerlingen Laetare

10 oktober 2016 16:40 De leerlingen van de klas Donderstenen van de basisschool Laetare hebben vanuit hun klaslokaal zicht op de fietskruising Zuiderzeelaan - fietspad Gooise pad. Het viel hen op dat er vaak fietsers werden aangereden door auto’s, terwijl de fietsers hier voorrang hebben. Op initiatief van Sam en Matthew hebben de leerlingen daarom een brief geschreven aan de burgemeester met het verzoek om een stopbord voor de auto’s. In samenwerking en uit onderzoek met de politie, bleek dat een aantal aanpassingen aan de inrichting van het plateau een betere oplossing was en deze aanpassingen zijn inmiddels uitgevoerd. Reden voor wethouder Ed Rentenaar om samen met de leerlingen het plateau feestelijk te openen.

Signalen die worden afgegeven over onveilige verkeerssituaties worden onderzocht door de gemeente en de politie. Uit onderzoek is gebleken dat er inderdaad verschillende keren fietsers waren aangereden op dit kruispunt. Samen met de politie heeft de gemeente daarop een bezoek gebracht aan de leerlingen en uitgelegd aan de leerlingen dat een stopgebod instellen niet de juiste oplossing is, maar het aanpassen van het plateau wel. Tevens zijn bliksemschichten op de weg (Zuiderzeelaan) geplaatst. Deze bliksemschichten waarschuwen de automobilist op gevaar en vragen om attentie.

Het aanpassen van het plateau zou enige tijd vergen en daarom is er voor die tijd al een maatregel getroffen. Langs de Zuiderzeelaan stonden borden ‘minder snel bij deze school’. Uit ervaring blijkt echter dat wanneer er al heel lang borden langs de weg staan, deze nauwelijks nog worden opgemerkt. Daarom zijn er twee Nijntjes-borden geplaatst en zijn de borden ‘minder snel bij deze school’ verwijderd. Zo kon er toch al op korte termijn een maatregel worden getroffen die de verkeersveiligheid verbeterde.

Wethouder Ed Rentenaar: “Ik ben heel blij dat deze leerlingen het initiatief hebben genomen om de gemeente te attenderen op deze verkeersonveilige situatie. Door een aantal maatregelen, zoals onder andere het aanpassen van de inrichting van het plateau, kunnen we de verkeersveiligheid rondom de school verbeteren. Zo zorgen we met elkaar dat de omgeving veiliger wordt voor alle deelnemers in het verkeer.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.