Educatieve projecten

Kruispunt (TeamAlert)
Kruispunt is een project waarbij 55 tot 110 scholieren in het voortgezet onderwijs in de setting van een verkeerskruispunt debatteren over hun eigen risicogedrag in het verkeer. Aan de hand van filmpjes en stellingen discussiëren de leerlingen met elkaar onder leiding van een professionele debatleider. De stellingen zijn afgestemd op de belevingswereld van de jongeren, waarbij jongeren worden uitgedaagd intensief na te denken over hun eigen risicogedrag in het verkeer. Naast de stellingen is er een competitie-element: de leerlingen gaan met elkaar de strijd aan door punten te scoren voor hun eigen vak, de zogenoemde ‘vakkenbattle’.

Kruispunt is een activiteit van de stichting TeamAlert, de verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, die zich sinds 2000 inzet om het aantal jonge verkeersslachtoffers terug te dringen. Het verkeer is namelijk nog altijd een belangrijke doodsoorzaak onder jongeren.
Zie voor meer informatie de online projectpagina van Kruispunt.

LaMaZien (TeamAlert)
TeamAlert werkt aan een positieve attitude ten opzichte van verkeersveiligheid door het risicogedrag in de aansprekende setting van theatersport te bespreken in het project LaMaZien. Jongeren gaan aan de slag met improvisatietheater rondom verkeersveiligheid. De verschillende creatieve oefeningen snijden ieder een ander element van een risicogedraging in het verkeer aan. Dit risicogedrag wordt verder besproken na de oefeningen en leerlingen delen hun eigen ervaring omtrent dit gedrag.
Zie voor meer informatie de online projectpagina van LaMaZien.

RoadTrip (TeamAlert)
Bij RoadTrip maken scholieren een film over verkeersveiligheid en risicogedrag. Zij simuleren en filmen een ongeval. De leerlingen krijgen een script waarin het ongeval gebeurt door gevaarlijk en risicovol gedrag en maken vervolgens zelf een script waarin het ongeluk wordt voorkomen. Beide scripts worden door de leerlingen uitgevoerd en op film gezet. Na afloop van de opnames bespreken de educatieve medewerkers het onveilige gedrag en het gewenste gedrag met de klas. TeamAlert monteert de twee scènes en zet de film op de website. Daar kunnen de leerlingen de film bekijken en delen met hun vrienden via sociale media.
Zie voor meer informatie de online projectpagina van RoadTrip.

StreetBeat (TeamAlert)
Bij Streetbeat debatteren scholieren in klassikale setting over risicogedrag in het verkeer. De klas wordt opgedeeld in twee groepen die elk een standpunt toegewezen krijgen. Elke stelling wordt ingeleid met een filmpje. Het debat wordt afgewisseld met een aantal onderdelen, zoals een kennisquiz en het repareren van fietsen. Aan de hand van filmpjes en stellingen en onder leiding van educatieve medewerkers gaan de leerlingen in discussie over verkeersveiligheid. Bij elk onderdeel zijn er punten te verdienen zodat er uiteindelijk een winnaar aangewezen kan worden.
Zie voor meer informatie de online projectpagina van Streetbeat.

Studio Flits! voor praktijkonderwijs (TeamAlert)
Leerlingen op het praktijkonderwijs leren door te doen. Studio Flits! Is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. De leerlingen gaan aan de slag met verschillende verkeerssituaties en denken na over hun eigen gedrag in het verkeer.

De klas wordt opgedeeld in drie groepen die één voor één de TeamAlert fotostudio in duiken. Onder leiding van de educatiemedewerkers van TeamAlert beelden de jongeren slecht gedrag in het verkeer uit, zoals door rood licht rijden of met zijn drieën naast elkaar fietsen. Met de foto’s creëren de leerlingen hun eigen fotostrip en bedenken ze zelf teksten bij ieder plaatje in de strip. Als alle strips af zijn, worden de strips en de verkeerssituatie per groepje besproken op de computer. Zo zijn de leerlingen op een actieve en leuke manier bezig met verkeersveiligheid. Na het project kunnen de jongeren de fotostrip terugzien op de website van TeamAlert.
Zie voor meer informatie de online projectpagina van Studio Flits!

Stichting TeamAlert is dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, die zich sinds 2000 inzet om het aantal jonge verkeersslachtoffers terug te dringen. Het verkeer is namelijk nog altijd een belangrijke doodsoorzaak onder jongeren.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.