(Brom)fietspad verhoogt verkeersveiligheid Larserringweg

6 november 2014 19:27 Woensdag 5 november heeft wethouder Verkeer en Vervoer Ed Rentenaar samen met kinderen en bewoners van het omliggende gebied het (brom)fietspad aan de Larserringweg officieel geopend.  Met de aanleg van het (brom)fietspad komt de gemeente tegemoet aan de wensen van de bewoners in het omliggende gebied. Het fietspad aan de Larserringweg is van belang voor de recreatiewoningen in het Larserbos en voor de bewoners in het buitengebied. Door de realisatie van dit fietspad zorgt de gemeente ervoor dat de verkeersveiligheid verbetert, de bereikbaarheid wordt vergroot van de recreatiemogelijkheden en het woon-school-werkverkeer beter wordt gefaciliteerd.  
 

In 2013 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie Buitengebied vastgesteld en daarmee de Larserringweg als zogenaamde ‘gebiedsontsluitingsweg’ aangewezen. Vanuit de Duurzaam Veilig gedachte, betekent dit dat je volgens de richtlijnen het langzaam verkeer van het snelverkeer moet scheiden. Door de aanleg van een (brom)fietspad is dit gerealiseerd.
Bovendien was het al meerdere jaren een nadrukkelijke wens van de bewoners in dat gebied om een  veilige woon-school route te maken voor hun kinderen. Na vaststelling van de genoemde Verkeersvisie heeft de gemeenteraad budget vrijgemaakt, zodat het (brom)fietspad op korte termijn aangelegd kon worden. Het pad maakt nu ook onderdeel uit van het nieuwe toeristische Fietsknooppunten netwerk.
 

Wethouder Ed Rentenaar: ”Ik ben blij dat het (brom)fietspad klaar is. De Larserringweg wordt hierdoor  veiliger. Het is beter nu het snelverkeer gescheiden is van het langzame verkeer. Iedereen kan nu veilig van huis naar school of werk gaan. Maar ook toeristen hebben baat bij dit (brom)fietspad. Als onderdeel van het Fietsknooppunten netwerk kunnen toeristen zich veilig bewegen over de Larserringweg om te genieten van de prachtige omgeving op weg naar Lelystad of het Larserbos.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.