Cornelis Zeemanschool tiende school op Urk met Verkeersveiligheidslabel Flevoland

3 september 2014 17:21 Een opvallende Julie-paal markeert dat de Cornelis Zeemanschool het Verkeersveiligheidslabel Flevoland heeft behaald. Directeur Ditty Hoekstra: “Het label is zinvol, kinderen nemen echt bewuster deel aan het verkeer.”

Burgemeester Pieter van Maaren onthulde de labelplaquette afgelopen vrijdag. Daarmee is de Cornelis Zeemanschool alweer de tiende basisschool op Urk die meedoet aan het Verkeersveiligheidslabel Flevoland. Iedere basisschool in Flevoland die voldoet aan bepaalde voorwaarden op het gebied van verkeerseducatie kan deelnemen aan dit kwaliteitskeurmerk. 

De labeluitreiking was “een heel feestelijk gebeuren”, aldus Ditty Hoekstra.  “Seef de zebra overhandigde het label aan de burgemeester die het vervolgens onthulde. Verder heeft elke groep op de school een verkeersitem ontwikkeld zoals een verkeersbord, een nagebootste verkeerssituatie of een kreet. Daar kwamen echt leuke dingen uit, waarmee elke groep twintig euro verdiende om een spel uit te zoeken. Het was al met al een heel leuke morgen.”

Hard gewerkt

Directie, leerkrachten, leerlingen en een aantal actieve 'verkeersouders' van de Cornelis Zeemanschool hebben hard gewerkt om het Verkeersveiligheidslabel te kunnen behalen. De school pakt de verkeerseducatie op een planmatige manier aan met de lesmethode ‘Op voeten en fietsen’. Ook is in korte tijd de betrokkenheid van de ouders bij de verkeerseducatie vergroot. Dit zijn belangrijke elementen waarmee deze Urker basisschool voldoet aan de criteria die het label stelt.
Ditty Hoekstra: “We hebben in samenwerking met een ouderwerkgroepje voortdurend projecten zoals een parkeeractie, waarmee we actief bezig zijn met de veiligheid van de schoolomgeving. Ook onze pleinwacht is actief betrokken bij de verkeerssituatie buiten het plein.  Verder oefenen we veel praktisch met de kinderen. Verleden jaar hebben we bijvoorbeeld ANWB Streetwise gedaan en bij het fietsen naar gymnastiek is de verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp.”

Blijvend zebrapad

“Het is zinvol om het label te hebben”, vindt Ditty Hoekstra. ” Zo’n label helpt je te focussen op verkeerseducatie en –activiteiten en de kinderen nemen daardoor echt bewuster deel aan het verkeer. De ouders vinden dat ook belangrijk: uit een enquête bleek dat zij de verkeerssituatie bij school veiliger willen. Dat kan enerzijds door veiliger gedrag te creëren, maar onze grote wens is anderzijds dat er ook een zebrapad komt. Een onbekend iemand heeft dit voorjaar bij wijze van 1 april-grap hier een zebrapad op de weg geverfd; de kinderen gebruikten het en de auto’s stopten ook. Het werkt klaarblijkelijk. Wie weet kunnen we dat ooit nog realiseren. We zijn dus nog niet klaar, maar met verkeer ben je eigenlijk nooit klaar, dat moet je altijd blijven oefenen. “

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.