Dronten denkt na over eigen website Verkeersveiligheidslabel

18 december 2012 07:09 Het Verkeersveiligheidslabel Flevoland is bij vrijwel iedere basisschool in de gemeente Dronten positief bekend. Basisscholen die nog niet meedoen wijten dat vooral aan tijdgebrek en andere prioriteiten.

Een aantal scholen wil in de toekomst wel mee gaan doen met het label, maar wacht op een goed moment, bijvoorbeeld totdat de school is verhuisd of de schoolomgeving verbeterd is. Dat blijkt uit een onderzoek dat Angela van der Kloof deed in opdracht van de gemeente Dronten.

Van der Kloof (van bureau Mobycon) is door de gemeente aangesteld als verkeerscoördinator voor het Verkeersveiligheidslabel Flevoland. Zij voerde in het najaar van 2011 gesprekken met twintig basisscholen in Dronten. Het doel was om in beeld te brengen of de scholen goed bekend zijn met het label en gemotiveerd zijn om hier actief bij betrokken te blijven of worden. “Dat draagvlak is er zeker”, constateert Van der Kloof.

Uit de inventarisatie kwamen ook nieuwe ideeën en verbeterpunten naar voren. Het zou bijvoorbeeld gemakkelijker moeten worden om de documenten zoals zelfevaluatieformulieren en activiteitenplannen digitaal beschikbaar te hebben op een centraal (online) punt, zodat alles goed beschikbaar blijft bij directiewisselingen van scholen. Ook zou het handig zijn als inhoudelijke informatie over het label, een overzicht van deelnemende scholen en tips voor (beschikbare materialen voor) projecten ergens in één oogopslag te vinden zouden zijn.

De gemeente Dronten is daarom nu in samenspraak met Provincie Flevoland en andere Flevolandse gemeenten aan het bekijken of het ontwikkelen van een speciale website voor het Verkeersveiligheidslabel financieel en praktisch haalbaar is.

Gerben Boekhout, verkeersveiligheidscoördinator van de gemeente Dronten: “Financieel ondersteunen wij basisscholen al actief met praktische verkeerseducatie. Kinderen leren vooral veel door zelf in de praktijk bezig te zijn met het verkeer. Een school die in het bezit is van het label kan bij het organiseren van een verkeersactiviteit, -dag of een projectweek op een eenvoudige manier een bijdrage in de kosten aanvragen of Trapvaardig en het Groot Verkeers Mysterie Spel van ons lenen. Dit najaar heeft de Flevosprong bijvoorbeeld gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat alle basisscholen gaan meedoen met het label. Als wij scholen dus extra kunnen faciliteren met een online platform, is dat zeker het overwegen waard. Ik heb goede hoop dat dit in de eerste helft van volgend jaar kan gaan lukken.”

Er zijn momenteel tien scholen in Dronten die het Verkeersveiligheidslabel Flevoland hebben. “Ik ben met een aantal geïnteresseerde scholen in gesprek over het behalen van het label. We zitten nog in de overtuigingsfase om hier echt tijd voor vrij te maken”, aldus Angela van der Kloof. “Scholen denken soms dat het heel veel tijd kost, maar dat valt in de praktijk vaak reuze mee. Vaak doen scholen al best veel en kunnen ze met een paar kleine stappen het label al behalen. Het voordeel van het Verkeersveiligheidslabel is dat je een samenhangende aanpak realiseert en verkeerseducatie structureel inbedt in je jaarprogramma. Na een aantal jaren ben je het gewend en doe je het bijna vanzelf.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.