Gedeputeerde De Reus: "Verkeersveiligheid terecht op de agenda"

7 januari 2019 14:20 “Veel van de 80- en 100-kilometerwegen waar u gebruik van maakt, zijn de verantwoordelijkheid van de provincie", aldus gedeputeerde De Reus van provincie Flevoland. "Met  aanleg van rotondes, snoeien, maaien en strooien in de wintermaanden zorgen we dat deze wegen veiliger worden of veilig blijven. Ook richten we ons op gedragsbeïnvloeding via voorlichting en educatie. Hiermee valt veel winst te behalen: menselijke fouten zijn naar schatting voor 95% (mede-)oorzaak zijn van verkeersongevallen. Juist als provincie kunnen we gemeente-overstijgende voorlichting en campagnes uitvoeren; dat is wel zo efficiënt. Zo vragen we elk jaar weer aandacht voor modder op de weg in de oogsttijd, zowel bij agrariërs qua maatregelen als bij weggebruikers qua aangepast weggedrag.
Ik vind verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel van mijn taken. Als je er goed over nadenkt, realiseer je je dat het werkelijk iedereen raakt, van baby tot oudere; iedereen heeft er belang bij dat iedereen weer veilig op het werk of thuis komt. En het leed dat verkeersongevallen veroorzaken, is ongekend. Het is zeer terecht dat we ons druk maken over verkeersveiligheid.”

  

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.