Mobiel Verkeersplein op Urk

4 april 2013 20:12 Op Urk hebben vorige week de groepen 4, 5 en 6 van de Maarten Lutherschool het Mobiele Verkeersplein bezocht. Het was ingericht op het parkeerterrein van de sportvelden aan de Vormtweg.

Door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten worden op het Verkeersplein realistische verkeerssituaties nagebootst. Het maakt kinderen in een veilige omgeving vertrouwd met verkeerssituaties en met de regels die gelden in het verkeer.

Het Mobiele Verkeersplein is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en strategisch partner Shell. Het wordt sinds 2011 kosteloos aangeboden. In een periode van drie jaar staat dit plein iedere week op een andere locatie in Nederland. Op deze manier krijgen zo veel mogelijk basisscholen de kans om aan dit verkeersveiligheidsproject mee te doen. Scholen zijn er erg enthousiast over.

Het project is een reactie op het toenemend aantal ziekenhuisopnamen door fietsongelukken onder de jeugd. Doel is de verkeersveiligheid onder basisschoolleerlingen te vergroten.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.