Veilig naar school in De Barrage

5 september 2016 16:48 Na een feestelijke, muzikale optocht van ca. zeshonderd kinderen tekende wethouder Verlaan samen met basisscholen De Flevosprong, De Zonnewijzer, Het Kompas en Kinderopvang Dronten vanmorgen het convenant ‘Verkeersveilige Schoolomgeving scholeneiland Manege-Landmaten’.

De politie ondersteunt de inhoud van het convenant en bevestigde dit door ondertekening van een supportbrief. Met het convenant geven alle partijen aan dat zij achter de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang staan van een veilige schoolomgeving.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het aanpassen van de schoolomgeving. De schoolpleinen zijn opgeknapt en waar nodig uitgebreid, er is een verkeersdrempel met een zebra aangelegd en er is een parkeerverbodszone ingesteld om de verkeersstromen rondom de scholen zo goed en veilig mogelijk in goede banen te leiden .

Aanleiding voor het aanpassen van de schoolomgeving waren klachten van omwonenden over het geluid van spelende kinderen op schoolpleinen, vandalisme en overlast van hangjeugd. Daarom heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om hekken te plaatsen, maar ook om andere aanpassingen te doen die de veiligheid van de schoolomgeving verbeteren. Kinderen zijn immers kwetsbaar in het verkeer en bij scholen is de verkeerssituatie doorgaans complex. Ook is de schoolomgeving een sociale ontmoetingsplaats voor ouders onderling en voor de kinderen.
Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor de veiligheid van alle kinderen van de scholen en kinderopvang in de schoolomgeving.

“We hebben samen met buurtbewoners, scholen en Kinderopvang Dronten het afgelopen jaar een plan gemaakt. Dit plan is in de zomervakantie uitgevoerd, de periode waarin het snelste en (verkeers)veilig kan worden gewerkt. Nu zijn de ouders aan zet wanneer het gaat om het daadwerkelijk veilig gebruiken van de schoolomgeving!”, zegt wethouder Nico Verlaan.

In het convenant zijn afspraken gemaakt over veiligheid door samenwerking. De gemeente draagt daarbij zorg voor een veilige infrastructuur en bijvoorbeeld het organiseren van het verkeersexamen. De scholen en Kinderopvang Dronten geven gerichte voorlichting aan ouders bij het halen en brengen van kinderen, blijven verkeersonderwijs aanbieden en werken samen met de politie aan het  stimuleren van goed verkeersgedrag. 

In de zomer van 2017 evalueren alle partijen de genomen maatregelen. Zie hier een impressie van de maatregelen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.