Noordoostpolder

Op het gebied van voorlichting en educatie richt de gemeente Noordoostpolder zich vooral op de leeftijdscategorieën waar de risico’s het grootste zijn, namelijk de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar en 16 tot 25 jaar. Ook gaat enige aandacht uit naar de specifieke groeiende doelgroep 50+. Dat neemt niet weg dat als er zich een goed project/initiatief mocht voordoen voor een andere leeftijdscategorie en er nog budget beschikbaar zou zijn, dit project/initiatief zeker aandacht kan krijgen.

Download hier het werkplan 2014 van de gemeente Noordoostpolder.


Adres: Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord (link voor route)Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.