Provincie en gemeenten

De Planwet Verkeer en Vervoer onderscheidt verschillende rollen van rijk, provincie en gemeenten bij het verkeers- en vervoerbeleid. De basisgedachte van deze wet is dat alle overheden in onderling overleg de koers van het verkeers- en vervoerbeleid ontwikkelen. Zij zijn ook samen verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan, waarbij iedere overheid uiteraard zijn eigen verantwoordelijkheid houdt.

In Flevoland krijgt het overleg tussen de overheden onder andere vorm in het Vervoerberaad Flevoland.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.