Provincie Flevoland

Om de verkeersveiligheid te verhogen, is naast een repressieve aanpak (handhaving) preventie belangrijk. Enerzijds bereikt de provincie dit in haar rol als wegbeheerder door wegen, bermen, fietspaden en dergelijke uitgekiend in te richten en goed te onderhouden. Anderzijds richt de provincie zich op gedragsbeïnvloeding via voorlichting en educatie. Hiermee valt veel winst te behalen: de Nota Mobiliteit stelt dat menselijke fouten naar schatting voor 95% (mede)oorzaak zijn van verkeersongevallen. Als het gaat om gedragsbeïnvloeding faciliteert en stimuleert de provincie voorlichting, educatie en andere verkeersveiligheidsprojecten.


Adres: Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad (link voor route)

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.