Verkeersveiligheidslabel Flevoland

Veilig aan het verkeer deelnemen is voor kinderen geen vanzelfsprekendheid; ze moeten het leren. Het Verkeersveiligheidslabel Flevoland is het kwaliteitskeurmerk voor verkeerseducatie in het Flevolandse basisonderwijs. Scholen met het label hebben aantoonbaar hun verkeerseducatie op orde.

Bezoek voor meer informatie de website www.vvlflevoland.nl.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.