Waarom deze website?

Het gemiddeld aantal kilometers dat een inwoner van Flevoland per dag aflegt, ligt volgens de provinciale Nota Mobiliteit ruim 30% hoger dan het Nederlands gemiddelde. Toch behoort Flevoland tot de top drie van de veiligste provincies van Nederland als het gaat om ernstige slachtoffers van verkeersongevallen. In 2011 had Flevoland zelfs het minst aantal dodelijke slachtoffers van alle provincies. (bron: CBS)

Provincie Flevoland streeft ernaar ondanks de toenemende mobiliteit in de provincie, bij de top drie van meest verkeersveilige provincies te blijven behoren. Met de website en bijbehorende digitale nieuwsbrief ‘Verkeersveilig Flevoland’ creëert Provincie Flevoland een belangrijk informatieknooppunt voor iedereen die iets wil weten over, of wil bereiken op het gebied van verkeersveiligheid in Flevoland. Daarnaast is het een communicatiekanaal richting de Flevolandse weggebruikers / burgers.

Hiermee wordt ‘Verkeersveilig Flevoland’ niet alleen voor de provincie, maar ook voor de partners van de provincie een platform waarmee zij hun doelgroep kunnen bereiken. Provincie Flevoland faciliteert en stimuleert dus zichtbaar de informatievoorziening en communicatie met doelgroepen, ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.