Al 22 Lelystadse basisscholen hebben Verkeersveiligheidslabel

23 maart 2015 20:55 Basisschool Timotheüs uit Lelystad kreeg woensdag 18 maart uit handen van wethouder Ed Rentenaar het Verkeersveiligheidslabel Flevoland uitgereikt. De school ontving het label omdat deze voldoet aan alle criteria die gelden voor het kwaliteitskeurmerk. Met de uitreiking van dit veiligheidslabel komt aantal scholen in Lelystad op 22.

Directie, leerkrachten en leerlingen van de Timotheüs hebben hard gewerkt om het Verkeersveiligheidslabel te kunnen behalen. Er is een veilige school-thuis-route aangebracht door ‘voetafdrukken’ op de stoeptegels te maken en er zijn extra attentieborden geplaatst langs het fietspad, zodat fietsers op de hoogte worden gebracht van de uitgang van de school. Ook was er een projectweek met het onderwerp ‘veilig’, waar verkeer een onderdeel van is. Iedere groep behandelde een eigen onderwerp zoals 112 (politie en brandweer), trein, motorvoertuigen, vliegtuigen, scheepvaart, fietsen en voetgangers.

Wethouder Ed Rentenaar:“Met het Verkeersveiligheidslabel wil het college bereiken dat bij kinderen in de basisschoolleeftijd een goede basis wordt gelegd voor veilig gedrag in het verkeer, voor nu en later. Hierbij is ook een rol voor ouders weggelegd; wij willen hun betrokkenheid vergroten. Riskant verkeersgedrag in combinatie met een gebrek aan kennis en ervaring vormt namelijk een belangrijke factor bij het ontstaan van verkeersongevallen onder de schooljeugd. Ik ben dus heel blij dat hier veel aandacht aan wordt besteed op scholen.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.