Pilot ‘Schoolzone’ gestart in Lelystad

21 oktober 2014 16:46 Bevordert een zone met een adviessnelheid van 10 km/h rondom basisscholen de verkeersveiligheid voor kinderen? Wethouder Ed Rentenaar in Lelystad geeft het een kans en startte gisteren, maandag 20 oktober, een pilot.

Samen met een aantal leerlingen onthulde Rentenaar het laatste bord als start van de pilot Schoolzone. Vanwege de vele verkeersbewegingen bij de scholen de Tjotter, de Schakel, peuterspeelzaal de Ottertjes en de buitenschoolse opvang het Roversnest zijn in de afgelopen weken een aantal extra verkeersmaatregelen uitgevoerd ten behoeve van de pilot Schoolzone. Aanleiding was de grote zorg van de politie en de schooldirectie over de snelheid op het Rijnland. Veel leerlingen steken hier over, waarbij regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Met het instellen van de schoolzone wil de school actief ouders/verzorgers en leerlingen betrekken om de schoolomgeving veilig te houden en leerlingen stimuleren om op de fiets te komen.

De proef is in overleg met de school de Tjotter en de politie gestart en wordt na een jaar geëvalueerd. “Verkeersveiligheid rondom scholen staat hoog in het vaandal bij mij. Het is goed dat deze pilot nu gestart is. Het instellen van de schoolzone met een adviessnelheid van 10 km/h is hier een doeltreffend hulpmiddel bij. Als de pilot na de evaluatie de gewenste resultaten oplevert, bijvoorbeeld meer structuur in het verkeer en minder snelheid rondom de school, bestaat de mogelijkheid dat er ook schoolzones bij andere scholen worden ingevoerd”, aldus de wethouder. Dit gebeurt dan alleen op wijkontsluitingswegen en niet in de wijken (woonstraten).

Basisschool de Tjotter heeft het Verkeersveiligheidslabel Flevoland. Dit betekent onder andere dat er permanente verkeerseducatie wordt gegeven, dat er een verkeersactieweek wordt gehouden waarbij ook gestimuleerd wordt om vooral met de fiets naar school te komen en dat verkeersouders andere ouders/verzorgers aanspreken op foutief verkeersgedrag.

In de week voor de herfstvakantie hebben bij veertien andere basisscholen overigens ook fietscontroles plaatsgevonden door de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lelystad. De leerlingen van de fietsen die in orde waren kregen een verlichtingssetje. De leerlingen met fietsen die technisch niet in orde waren, krijgen een verlichtingssetje als het mankement verholpen is. Bij de Tjotter heeft deze verlichtingsactie gisteren plaatsgevonden, omdat deze hele dag in het teken stond van verkeersveiligheid en de start van de pilot Schoolzone.  

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.