Verkeersveiligheid voorop, juist in de oogsttijd!

15 september 2015 21:07 September. De dagen worden korter, de - vaak natte - herfst kondigt zich aan èn er is veel landbouwverkeer op de weg, omdat er tot in november volop wordt geoogst. Radiospotjes op Omroep Flevoland waarschuwen weggebruikers daarom bedacht te zijn op gladheid.

Flevoland is een landbouwprovincie pur sang. Dat brengt veel moois, maar betekent ook dat vooral in de oogsttijd met name de buitenwegen druk bereden worden door landbouwverkeer. Er kan daardoor modder op de weg liggen. Zeker in combinatie met een stevige herfstbui en mogelijk minder zicht, kan dat voor onveilige situaties zorgen. Reden voor provincie Flevoland om ook dit jaar weer een radio-campagne te starten die weggebruikers oproept hun verkeersgedrag aan te passen. LTO Noord/Flevoland en loonwerkersorganisatie Cumula ondersteunen deze campagne met extra informatie richting hun achterban. Alleen burgers èn boeren samen, kunnen Flevoland immers op weg helpen naar nul verkeerslachtoffers.

Piet van Blokland, provinciaal bestuurslid LTO Noord Flevoland: “Het is altijd nodig om aandacht te hebben voor verkeersveiligheid. Maar in de oogsttijd is er vaker sprake van klei en modder op de weg en in combinatie met regen kan dat leiden tot gladde wegen. Soms raken bovendien bermen beschadigd doordat agrariërs uitwijken of door inhaalmanoeuvres van automobilisten. Als je aandacht wilt schenken aan verkeersveiligheid is juist de oogsttijd daar dus het goede moment voor.”

Is verkeersoverlast onvermijdelijk in de oogsttijd? “Ja”, beaamt Van Blokland, “de oogst, het voedsel voor ons allemaal en een belangrijk exportproduct voor Nederland, moet nu eenmaal van het land af. Maar als iedereen er aandacht voor heeft en verantwoordelijk mee omgaat, kan de overlast beperkt blijven. Agrariërs dienen de weg schoon te schuiven of, als het te gek wordt, schoon te spoelen. Ook dienen ze hun machines op orde te hebben, inclusief de verlichting.
Automobilisten kunnen begrip tonen voor het landbouwverkeer, hun snelheid aanpassen op mogelijke gladheid, voldoende afstand houden en geen risico’s te nemen bij inhalen.
Verder proberen we samen met het Kadaster bij de overheden aandacht te vragen voor de mogelijkheden van herverkaveling. Hoe meer grond er bij de agrarische bedrijven zelf ligt, hoe minder landbouwverkeer er op de wegen komt.
Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid in Flevoland.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.